Caligo Industria -
Puhtautta ja energiatehokkuutta

Kehitämme, markkinoimme ja myymme tuote- ja järjestelmäratkaisuja energia- ja prosessiteollisuuden savukaasujen puhdistukseen sekä prosessin jätelämmön hyödyntämiseen.

savukaasupesuri

Yritys

"Caligo" on latinaa ja tarkoittaa suomeksi savua. "Industria" tarkoittaa energiaa, energisyyttä. Yhtiömme nimi muodostuu kahdesta sanasta johon ydinosaamisemme on keskittynyt.

Olemme teknologiaratkaisutoimittaja, joka innovatiivisilla tuoteratkaisuillaan tarjoaa alan huippuosaamista. Järjestelmissämme yhdistyvät termodynamiikan ja virtaustekniikan teoriat sekä mittava kokemus energia- ja prosessiteollisuuden käytännön haasteista.

Tarjoamme yrityksemme innovaatiot ja patentoidut ratkaisut pienimmällä mahdollisella takaisinmaksuajalla.

Taustavoimanamme on Elomatic Group, joka on Pohjoismaiden merkittävimpiä suunnittelu- ja konsultointiyhtiöitä. Käytettävissämme on n. 700 huippuasiantuntijan joukko. Toimistomme sijaitsevat Turussa ja Jyväskylässä.

Tuotteet

Savukaasupesuri

Päätuotteemme on nykyaikainen savukaasupesuri, joka mitoitetaan kohdelaitoksen nimellistehon, käytetyn polttoaineen sekä savukaasujen ja kaukolämpöveden paluulämpötilan mukaan. Toimitamme savukaasupesureita 2-100 MW laitoksiin.

Merkittäviä säästöjä

Savukaasupesurimme lämmön talteenottokyky perustuu pantentoimaamme lämpöpumppukytkentään, joka nostaa lämmön talteenoton täysin uudelle tasolle. Lämpöpumppukytkentä varmistaa maksimaalisen lämmön talteenoton myös silloin, kun kaukolämmön paluulämpötilat nousevat korkeiksi ja perinteisen savukaasupesurin lämmön talteenotto romahtaa. Lämmön talteenotolla saavutettava vuosittainen polttoaineen säästö on jopa yli 30 %.

Tilan tarve puolet perinteisiin ratkaisuihin verrattuna

Käytämme patentoimaamme teknologiaa lauhteen puhdistuksessa. Lauhde voidaan johtaa puhdistusprosessimme jälkeen viemäriverkostoon ilman lisäpuhdistustarpeita. Teknologiamme ansiosta savukaasupesurin fyysinen koko on alle puolet perinteisten pesureiden koosta. Tämä tuo selvää säästöä lämpölaitosten rakennushankkeisiin infrastruktuurin osalta.

Täyttää vaativimmat PINO-asetukset

Savukaasupesurimme täyttää kaikki vaativimmatkin savukaasujen puhdistusnormit, mm. uusimmat EU-säädösten mukaiset PINO-asetukset. Tämän lisäksi kehitteillä on NOX-päästöjen hallintaan liittyvä lisämoduli, joka on tulossa markkinoille ensi vuoden aikana.

Nopea toimitus ja asennus

Savukaasupesurimme on kompakti yksikkö, joka toimitetaan asennuspaikalle valmiina yksikkönä. Suurin osa koeajoista on suoritettu jo tehtaalla osana valmistusprosessia. Asennuspaikalla valmis järjestelmä ainoastaan kytketään muuhun laitokseen, jonka jälkeen se on toimintavalmis. Pystymme varmistamaan markkinoiden lyhimmät toimitusajat järjestelmällemme ja asiakkaamme saa investoinnilleen lyhimmän mahdollisen viiveen rahoituspäätöksestä todellisten säästöjen kertymiseen.

Itsenäinen järjestelmä

Savukaasupesurimme on täysin itsenäinen yksikkö, joka ei aiheuta muun laitoksen toimintaan muutoksia, luotettavuusongelmia tai hyötysuhteen alenemista. Savukaasupesurimme sijoitetaan kattilalaitoksen jälkeen ja kytketään savukaasujen poistokanavaan. Tämän lisäksi pesurimme on varustettu itsenäisellä automaatiojärjestelmällä, joka huolehtii pesurin optimaalisesta toiminnasta ja sovittaa sen toiminta-asteen muun laitoksen toiminta-asteen mukaiseksi.

Tuki- ja neuvontapalvelut

Halutessasi tarjoamme myös pesurilaitoksen seuranta- ja neuvontapalvelua. Ammattilaistemme valvonnassa saat pesurilaitoksestasi irti kaikista suurimman hyödyn ympäri vuoden.

Yhteystiedot